รายการจัดพิเศษสำหรับคณะ Blisstel

ออสเตรเลีย โกลด์โคสต์ ซิดนีย์ 7 วัน
เที่ยวหาดโกลด์โคสต์ - ชมการตัดขนแกะ - สนุกสนานกับกิจกรรมในโรงถ่ายมูฟวี่เวิลด์ - บลูเมาเท่นส์ - โอเปร่าเฮาส์ - สะพานฮาเบอร์บริจ

ล่องเรือชมความงามอ่าวซิดนีย์ - ชมสัตว์พื้นเมืองออสเตรเลีย

การเตรียมตัวเดินทางไปออสเตรเลีย เช็คสภาพอากาศ : โกลด์โคสต์>> I ซิดนีย์>>
เช็คอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
วันแรกของการเดินทาง (กรุงเทพฯ - บริสเบน)
วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2546

21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 1 สายการบินไทย...เจ้าหน้าที่ทัวร์อำนวยความสะดวกสำหรับการ Check-in ... แล้วเรียนทุกท่านสู่ห้องพักรับรองพิเศษของสายการบินไทย บริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง

22.55 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ สู่เมืองบริสเบน โดยสายการบินไทย ชั้น Bisiness Class เที่ยวบินที่ TG 983

วันที่สองของการเดินทาง (บริสเบน - ชมการตัดขนแกะ - หาดโกลด์โคสต์)
วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2546

10.55 น. ถึงสนามบินบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย...ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (อาหารเช้าบนเครื่อง)

เช้า นำท่านสู่ออสเตรเลียนวูลเชด

13.00 น. บริการอาหารเที่ยงแบบบาบีคิว

บ่าย ชมการตัดขนแกะและการแสดงวิธีการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้......แล้วเดินทางเข้าสู่เมืองโกลด์โคสต์

18.00 น. บริการอาหารค่ำ...แล้วตามอัธยาศัย

สุนัขแสนรู้กำลังต้อนแกะ
วิวชายฝั่งก่อนถึงบริสเบน
วันที่สามของการเดินทาง (มูฟวี่เวิลด์)
วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2546

08.00 น. บริการอาหารเช้าในโรงแรม

เช้า นำท่านเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการ โรงถ่ายภาพยนตร์วอเนอร์บราเดอร์มูวี่เวิลด์ ชมเทคนิคการถ่ายภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

12.00 น. บริการอาหารเที่ยงในโรงถ่าย

บ่าย สนุกกับกิจกรรมมากมายในมูฟวี่เวิลด์......แล้วเดินทางเข้าสู่ที่พัก

18.00 น. บริการอาหารค่ำ...แล้วตามอัธยาศัย

วันที่สี่ของการเดินทาง (โกลด์โคสต์ - ซิดนีย์ - ชมเมือง - สะพานฮาเบอร์ - โอเปร่าเฮาส์ - เดอะร็อค - หาดบอนได)
วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2546

08.00 น. บริการอาหารเช้าในโรงแรม

เช้า นำท่านเซอร์รัมบิน ชมและให้อาหารนกนานาชนิดที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ และคุ้นเคยกับนักท่องเที่ยว...แล้วเดินทางสู่สนามบินโกลโคสต์

12.05 น. ออกเดินทางสู่ซิดนีย์ โดยสายการบินแควนตัสเที่ยวบินที่ QF 839 สู่เมืองซิดนีย์ (อาหารกลางวันบนเครื่อง)

13.30 น. ถึงสนามบินซิดนีย์

บ่าย นำท่านชมหาดบอนไดสถานที่ตากอากาศชานเมืองอันมีชื่อ...ระหว่างทางสัมผัสความเป็นอยู่ของชาวซิดนีย์ ชมย่านเดอะร็อค... นำท่านถ่ายรูปคู่กับโอเปร่าเฮาส์ และสะพานฮาเบอร์

18.00 น. บริการอาหารค่ำ...แล้วตามอัธยาศัย

วันที่ห้าของการเดินทาง (บลูเมาน์เท่นส์ - ไวล์ไลฟ์ปาร์ค)
วันพฤหัสที่ 14 สิงหาคม 2546

08.00 น. บริการอาหารเช้าในโรงแรม

เช้า นำท่านออกเดินทางสู่วนอุทยานแห่งชาติบลูเมาเท่นส์...นั่งรถรางที่ชันที่สุด...ชมเส้นทางเหมืองถ่านหินในอดีต... แล้วนั่งกระเช้าเก็บภาพอันสวยงามของแนวเขาบลูเมาน์เท่นส์

12.00 น. บริการอาหารเที่ยง

บ่าย นำชมไวด์ไลฟ์ปาร์ค ชมสัตว์ท้องถิ่นของออสเตรเลีย อาทิวอลลาบี จิงโจ้ วอมแบต นกเพนกวินฯลฯ

18.00 น. บริการอาหารค่ำ...แล้วตามอัธยาศัย

วันที่หกของการเดินทาง (ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - สะพานฮาเบอร์ - โอเปร่าเฮาส์ - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ)
วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2546

08.00 น. บริการอาหารเช้าในโรงแรม

เช้า นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของอ่าวซิดนีย์ ชมย่านที่อยู่อาศัยริมน้ำ สะพานฮาเบอร์ โอเปร่าเฮาส์ ดาริ่งฮาเบอร์

12.00 น. บริการอาหารเที่ยง

บ่าย ว่างช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือนั่งรถไฟลอยฟ้า ชมวิวบนหอคอย หรือเข้าชม Under Waterworld Sydney

18.00 น. บริการอาหารค่ำ...แล้วเดินทางสู่สนามบิน

21.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย ชั้น Bisiness Class เที่ยวบินที่ TG 994

วันสุดท้ายของการเดินทาง (ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ)
วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2546

06.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 โดยสวัสดิภาพ

หากคณะกรรมการจัดงาน ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณธีรศักดิ์ (หนุ่ม) 02 245-3445, 01 821 7423 ขอบคุณครับ