ภาพชุดนี้เก็บมาให้ดูกันเป็นพิเศษเ เป็นภาพจากเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว สำหรับช่วงที่หน้าเที่ยวที่สุดในความคิดเห็นของผมคือช่วงฤดูหนาว ระหว่างกลางเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมีนาคม ช่วงนี้อากาศเย็น เดินเที่ยวได้สบายๆ ถ้าไปช่วงฝนตกก็คงไม่สนุก หน้าร้อนก็ร้อนเกินครับต้องเดินชมวัดวาอารามกันทั้งวัน ครับ!!

การเดินทางจาก กรุงเทพฯก็สะดวกมีหลายสายการบินหลายสาย อาทิ สายการบินลาว บางกอกแอร์เวย์ พีบีแอร์ ไปลงที่เมืองหลวงพระบางในประเทศลาว การเที่ยวครั้งแรกอาจเที่ยวกับทัวร์ หรือถ้าไปลุยเลยก็ไม่ยากครับ ใช้ภาษาไทย เงินไทย ก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องกันมาแต่โบราณนี่ครับ ....

เมืองหลวงพระบาง ในความคิดของผมคือเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้เลยครับ เพราะ UNESCO เขายกเมืองนี้ให้เป็นเมืองมรดกโลกเรียบร้อยแล้ว ภาพเด็กนักเรียนหญิงนุ่งผ้าซิ่น ภาพวัด 60 กว่าวัดในเมืองเล็กๆ ภาพวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ภาพฝรั่งจำนวนมากที่เข้ามาสัมผัสวัฒนธรรมตะวันออก ภาพพระนับร้อยๆรูปเดินบิณฑบาตเรียงกันยามเช้า ภาพรอยยิ้มและความจริงใจของคนท้องถิ่น ฯลฯ

ภาพแกลเลอรี่สวยๆ ของ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว
ภาพโดย ธีรศักดิ์ พึ่งโพธิ์ Thailandvisitor.com