ภาพแกลเลอรี่สวยๆ ของเกาะเต่า เกาะนางยวน
เกาะเต่า
เกาะเต่าทิศเหนือ
หาดแม่หาด
ท่าเรือส่งเสริม
รอบเกาะ
รอบเกาะ
ให้อาหารปลา
โอ้โฮ..ปลา!!!
อ่าวม่วง
เที่ยวรอบเกาะ
เกาะนางยวน
เกาะนางยวน
เรือพามาดำน้ำ
แพร้านอาหาร
บนแพ
จุดชมฉลาม
แม่หาด
Speed Boat
ท่าเรือบนเกาะเต่า
เกาะนางยวน
เกาะนางยวน
เกาะนางยวน
เกาะนางยวน
เกาะนางยวน
เกาะนางยวน
เกาะนางยวน
เกาะนางยวน
เกาะนางยวน
เกาะนางยวน
เกาะนางยวน
ภาพโดย ธีรศักดิ์ พึ่งโพธิ์ Thailandvisitor.com