ท่องเที่ยวต่างประเทศ
ยุโรป | อังกฤษ | ฝรั่งเศส | สวิสเซอร์แลนด์ | อื่นๆ
อเมริกา | แคนนาดา | อเมริกา | อื่นๆ
อัฟริกา | อัฟริกาใต้ | อื่นๆ
ออสเตรเลีย | ออสเตรเลีย | นิวซีแลนด์ | อื่นๆ
เอเชีย | จีน | ฮ่องกง | สิงคโปร์ | อื่นๆ
ราคาพิเศษ
โปรแกรมเที่ยว
โรงแรม
สายการบิน
สัมมนา

Links ข้อมูลของ Web sites ต่างๆที่เกี่ยวกับการศึกษาต่อ

http://www.tieca.com : Thai International Education Consultants Association
http://www.tiecastudyabroad.com : สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
http://www.go-study.net : International Education Consortium (IEC)
http://www.gradschools.com : The most comprehensive Online Source of Graduate School
Information
http://www.riannok.com : Thai International Education
http://www.studywiz.net : Elite International - แหล่งข้อมูลศึกษาต่อต่างประเทศ
http://www.educationlink.th.com : ข้อมูลศึกษาต่อต่างประเทศ
http://www.studyinfo.com : การแนะนำการศึกษาต่อต่างประเทศ
http://www.mentorisc.com : แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
http://www.toefl.org : รายละเอียดการสอบ TOEFL
http://www.tofel.org : ตัวอย่างข้อสอบโทเฟล
http://www.gmath.com : การสอบ GMAT
http://www.afsthailand.org : มูลนิธิฯ เอเอฟเอส ประเทศไทย (AFS)
http://kanchanapisek.or.th/amf/index.th.html : ทุนอานันทมหิดล
http://www.ocsc.go.th : ทุนการศึกษาต่อจาก ก.พ.
http://www.collegeboard.org : SAT
http://www.ccusa.co.th : แนะแนวศึกษาต่ออเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์


ออสเตรเลีย

http://aei.deetya.gov.au : ข้อมูลการศึกษาต่อออสเตรเลีย
http://www.idp.co.th : IDP Education Australia
http://www.cpinter.com/.au : ข้อมูลการศึกษาต่อออสเตรเลีย
http://cricos.detya.gov.au : สถาบันและหลักสูตรการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย
http://www.aecbangkok.org : ข้อมูลการศึกษาต่อในออสเตรเลีย
http://www.flinders.edu.au : สถาบันและหลักสูตรการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย
http://www.studyqueensland.qld.edu.au : ข้อมูลการศึกษาต่อใน Queensland
http://www.unimelb.edu.au : University of Melburn Australia
http://www.mbs.unimelb.edu.au : Melbourne Business School
http://www.vu.edu.au : Victoria University of Tech
http://www.uq.edu.au : University of Queensland
http://www.cqu.edu.au : Central Queensland University
http://www.uws.edu.au : University Of Western Sydney
http://www.cqu.edu.au : Central Queensland University
http://www.unsw.edu.au : University of NEW SOUTH WALES
http://www.monash.edu.au : Monash University

http://www.une.edu.au : University of New England
http://www.uow.edu.au : University of Wollongong
http://www.swin.edu.au : Swinburne University of Tech
http://www.anu.edu.au : Australian National University
http://www.mq.edu.au : Macquarie University
http://www.usyd.edu.au : The University of Sydney
http://www.newcastle.edu.au : University of Newcastle
http://www.unisa.edu.au : University of South Autralia
http://www.latrobe.edu.au : La Trobe University
http://www.canberra.edu.au : University of Canberra
http://www.cit.act.edu.au : Canberra Institute of Technolgy
http://www.deakin.edu.au : Deakin University

ต้องการ Add URL ที่เกี่ยวกับการศึกษา Click Here

  Next : ต่อไป >>

ท่องเที่ยวในประเทศ
ดำน้ำ
ปีนเขา
ตกปลา
ล่องแพ
เดินป่า
กอล์ฟ
สวนสนุกและการแสดงโชว
เทศกาล
ก า ร เ ดิ น ท า ง
เครื่องบิน
รถไฟ
รถเมล์
รถทัวร์
  รถไฟฟ้า
[ หน้าแรก ] [ เกี่ยวกับเรา ] [ ลงโฆษณา ] [ ติดต่อเรา ]
Copyright © 2001 Thailandvisitor.com. All rights reserved.
International Visitor ( Thailand ) Co., Ltd. 145/5, Soi Tinnakorn, Din-Daeng Road, Din-Daeng, Bangkok 10400
Tel. ( 662 ) 245 3445, 245 4300 Fax : ( 662 ) 248 4560