ท่องเที่ยวต่างประเทศ
หนังสือเดินทาง
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
เช็คสายการบินต่างๆ
เตรียมตัวอย่างไร?
  เช็คสภาพอากาศ
  >>ยุโรป
  >>เอเซียใต้
  >>เอเซียเหนือ
  >>ออสเตรเลีย
  >>สหรัฐอเมริกา
  >>คานาดา
  >>อเมริกากลาง
  >>อเมริกาใต้
  >>แอฟริกา
  กระทรวงการต่างประเทศ
  สถานฑูตประเทศต่างๆ ทำVisa
  สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง
  สถานฑูต และกงสุลไทยในต่างประเทศ
  Links ท่องเที่ยวต่างประเทศ
แกลเลอรี่ต่างประเทศ
นิวซีแลนด์
  นครวัด
  หลวงพระบาง
  สวน Keukenhof /ฮอลแลนด์
  อินน์บรูค / ออสเตรีย
  ยอดเขาการ์มิช /เยอรมัน
  คุนหมิง
  สวิสเซอร์แลนด์
  แกลเลอรี่อื่นๆ

           ลำพูนเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ  เดิมมีชื่อว่า “นครหริภุญชัย” สร้างเมื่อ พ.. 1200  โดยฤาษีวาสุเทพได้เกณฑ์พวกเมงคบุตรเชื้อสายมอญมาสร้างระหว่างแม่น้ำ 2 สายคือ แม่น้ำปิงและแม่น้ำกวงเมื่อสร้างเสร็จได้เชิญพระมหากษัตริย์แห่งกรุงละโว้พระนามว่า “จามเทวี” มาปกครองเมือง มีกษัตริย์ครองเมืองหลายราชวงศ์  จนมาถึงสมัยกรุงธนบุรี  เจ้ากาวิละได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้ากรุงธนบุรี  ทำการขับไล่พม่าจนสำเร็จไปครองเมืองเชียงใหม่  และให้เจ้าคำฝั้นน้องชายครองเมืองลำพูน ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ลำพูนมีฐานะเป็นเมืองขึ้น มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึงพลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เป็นเจ้าผู้ครองนคร  และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.. 2475  จึงได้ยกเลิกตำแหน่งเจ้าผู้ครองนคร

            ลำพูนแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอและ 1 กิ่งอำเภอ มีอำเภอเมืองลำพูน อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอแม่ทา อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอบ้านธิและกิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง

สภาพทั่วไป

            จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในภาคเหนือ มีเนื้อที่ประมาณ 4,505  ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,800 ฟุต มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน 4 สาย คือ แม่น้ำปิง แม่น้ำกวง แม่น้ำทา และแม่น้ำลี้

การเดินทาง

            รถยนต์  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1  (พหลโยธิน) ผ่านดอนเมือง รังสิต แยกซ้ายตรงกิโลเมตรที่ 32 ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท เข้าจังหวัดนครสวรรค์ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1  ผ่านจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก ตรงเข้าสู่จังหวัดลำปาง แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 11 เข้าจังหวัดลำพูน รวมระยะทาง 670 กม. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 8 ชั่วโมง

            รถไฟ>>  รถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปจังหวัดลำพูน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 0-2223-7010, 0-2223-7020 สถานีรถไฟลำพูน โทร. (053) 511016

           รถโดยสารประจำทาง>>  มีรถประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศบริการทุกวันจากสถานีขนส่งสายเหนือ (ถนนกำแพงเพชร 2 ) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง  บริษัท ขนส่ง จำกัด  มีรถวีไอพีและรถปรับอากาศชั้นหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีบริการรถปรับอากาศวีไอพีของบริษัทอินทราทัวร์ (ย่านประตูน้ำ) โทร. 208-0840, 208-0850 (ลำพูน) โทร. (053) 511369 บริษัทสมบัติทัวร์ โทร. 0-2282-3938, 0-2281-4258 (ลำพูน) โทร. (053) 511372  ผู้โดยสารต้องลงรถที่ดอยติและต่อรถสองแถวเข้ามาที่ลำพูนประมาณ 5 กิโลเมตร  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีขนส่งสายเหนือ (ถนนกำแพงเพชร 2) โทร. 0-2537-8055 สถานีเดินรถ (ลำพูน) โทร. (053) 511173

            นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารออกจากสถานีเดินรถลำพูนไปยังจังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย ลำปาง น่าน พะเยา อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา ส่วนรถประจำทางสายเชียงใหม่ – ลำพูน มีบริการทุกวัน รถออกที่หน้าประตูเมืองเชียงใหม่ และปลายทางที่พิพิธภัณฑ์เยื้องกับวัดพระธาตุหริภุญชัย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที

            เครื่องบิน>>  โดยสารเครื่องบินสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่  แล้วต่อรถมาลำพูนอีกทอดหนึ่ง รายละเอียดสอบถามได้ที่ บริษัท การบินไทย จำกัด โทร. 0-2280-0060, 0-2628-2000

Links เวปไซด์ท้องถิ่น

http://www.lamphun.go.th

ท่องเที่ยวในประเทศ
ดำน้ำ
เที่ยวเขื่อน
ตกปลา
ล่องแพ
เดินป่า/อุทยานแห่งชาติ
กอล์ฟ
สวนสนุก/การแสดงโชว์
เทศกาล
ก า ร เ ดิ น ท า ง
เครื่องบิน
>การบินไทย
>พีบีแอร์
>บางกอกแอร์เวย์
>แอร์อันดามัน
>ภูเก็ตแอร์ไลน์
รถเมล์
รถ บขส.
รถไฟฟ้า
รถไฟ
เรือ
>เกาะเต่า
>เกาะพีพี เกาะลันตา ไร่เร
>หมู่เกาะสิมิลัน สุรินทร
>สมุย
>เกาะช้าง
[ หน้าแรก ] [ เกี่ยวกับเรา ] [ ลงโฆษณา ] [ ติดต่อเรา ]
Copyright © 2001 Thailandvisitor.com. All rights reserved.
International Visitor ( Thailand ) Co., Ltd. 145/5, Soi Tinnakorn, Din-Daeng Road, Din-Daeng, Bangkok 10400
Tel. ( 662 ) 245 3445, 245 4300 Fax : ( 662 ) 248 4560