ท่องเที่ยวต่างประเทศ
หนังสือเดินทาง
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
เช็คสายการบินต่างๆ
เตรียมตัวอย่างไร?
  เช็คสภาพอากาศ
  >>ยุโรป
  >>เอเซียใต้
  >>เอเซียเหนือ
  >>ออสเตรเลีย
  >>สหรัฐอเมริกา
  >>คานาดา
  >>อเมริกากลาง
  >>อเมริกาใต้
  >>แอฟริกา
  กระทรวงการต่างประเทศ
  สถานฑูตประเทศต่างๆ ทำVisa
  สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง
  สถานฑูต และกงสุลไทยในต่างประเทศ
  Links ท่องเที่ยวต่างประเทศ
แกลเลอรี่ต่างประเทศ
นิวซีแลนด์
  นครวัด
  หลวงพระบาง
  สวน Keukenhof /ฮอลแลนด์
  อินน์บรูค / ออสเตรีย
  ยอดเขาการ์มิช /เยอรมัน
  คุนหมิง
  สวิสเซอร์แลนด์
  แกลเลอรี่อื่นๆ

แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดชายแดนจังหวัดหนึ่งซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐสังคมแห่งสหภาพพม่า ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกสุดของภาคเหนือ ห่างจากกรุงเทพฯ 924 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 12,681 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอนแบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ กับ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่สะเรียง อำเภอขุนยาม อำเภอปาย อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอสบเมยและกิ่งอำเภอ ปางมะผ่า มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับรัฐฉานของสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดต่อกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า

แม่ฮ่องสอนได้ชื่อว่าเมืองหมอก เนื่องจากเป็นเมืองใหญ่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนทอดขนานไปกับทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาแทนลาว ฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน ก็จะถูกปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งปี ความสวยงามของธรรมชาติป่าเขาประกอบไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้นานาพันธุ์จนนักท่องเที่ยวเล่าขานกันอยู่เสมอว่าเปรียบเสมือนกับเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทย

การเดินทาง
แม่ฮ่องสอนในอดีตเคยเป็นเมืองที่เร้นลับและแสนทุรกันดารในสายตาของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เนื่องจากเดิมนั้นการเดินทางเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีถนนเพียงสายเดียว คือ ทางหลวงหมายเลข 108 ซึ่งตัดจากจังหวัดเชียงใหม่ผ่านอำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอขุนยวม มาถึงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รวมระยะทางประมาณ 349 กิโลเมตร เส้นทางสายนี้เป็นทางตัดขึ้นเขาสูง มีความสวยงามและมีความคดโค้งนับได้มากถึง 1,864 โค้ง ในปัจจุบันมีถนนจากจังหวัดเชียงใหม่ ถึงแม่ฮ่องสอนเพิ่มขึ้นอีกสายหนึ่ง คือทางหลวงหมายเลข 1095 หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าเส้นทางแม่สายมาลัย-ปาย ตัดจากอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ถึงอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน เส้นทางสายนี้ช่วยย่นระยะทางเดินรถจากเชียงใหม่ถึงแม่ฮ่องสอนได้กว่าร้อยกิโลเมตร เหลือระยะทางเพียง 245 กิโลเมตร นอกจากนี้ เส้นทางนี้ยังเป็นเส้นทางผ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ด้วย อาทิ ห้วยน้ำดัง และถ้ำต่างๆ ปัจจุบันเป็นถนนราดยางอย่างดีตลอดสาย และหากนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางจากจังหวัดตากไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยไม่แวะเข้าจังหวัดเชียงใหม่ก็สามารถเดินทางได้ตามทางหลวงหมายเลข 1085 ผ่านอำเภอแม่สอด-แม่ระมาด –ท่าสองยาง-แม่เงา ถึงอำเภอแม่สะเรียง มีระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร เป็นทางราดยาง

การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง>>

จากกรุงเทพฯ มีโดยสารประจำทาง ทั้งธรรมดา และปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต) ไปแม่ฮ่องสอนทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 13 ชั่วโมง รายละเอียดติดต่อ เมืองเหนือยานยนต์ทัวร์ โทร. 245439, 0-22785392 และที่แม่ฮ่องสอนติดต่อโรงแรมเมธี โทร. (053) 611121

จากเชียงใหม่ มีรถโดยสารประจำทางวิ่งตามเส้นทางสายเชียงใหม่-ฮอด-แม่สะเรียง-ขุนยาม (ทางหลวงหมายเลข 108) และเส้นทางสายเชียงใหม่-ปาย (ทางหลวงหมายเลข 107 และ 1095) ไปยังแม่ฮ่องสอนทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง รายละเอียดติดต่อ โทร. (053) 242664, 241574

การเดินทางโดยเครื่องบิน>>

บริษัทการบินไทย มีบริการเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ-เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน รายละเอียดติดต่อ โทร. 0-22800070, 0-22800080, 0-22800090 ที่เชียงใหม่ โทร. (053) 211044-7 และแม่ฮ่องสอน โทร. (053) 611297, 611020

บริษัทบางกอกแอร์เวยส์ มีบริการเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน รายละเอียดติดต่อ โทร. 0-22293456 และที่แม่ฮ่องสอน โทร. (053) 611784

Links เวปไซด์ท้องถิ่น

http://www.maehongson.go.th

ท่องเที่ยวในประเทศ
ดำน้ำ
เที่ยวเขื่อน
ตกปลา
ล่องแพ
เดินป่า/อุทยานแห่งชาติ
กอล์ฟ
สวนสนุก/การแสดงโชว์
เทศกาล
ก า ร เ ดิ น ท า ง
เครื่องบิน
>การบินไทย
>พีบีแอร์
>บางกอกแอร์เวย์
>แอร์อันดามัน
>ภูเก็ตแอร์ไลน์
รถเมล์
รถ บขส.
รถไฟฟ้า
รถไฟ
เรือ
>เกาะเต่า
>เกาะพีพี เกาะลันตา ไร่เร
>หมู่เกาะสิมิลัน สุรินทร
>สมุย
>เกาะช้าง
[ หน้าแรก ] [ เกี่ยวกับเรา ] [ ลงโฆษณา ] [ ติดต่อเรา ]
Copyright © 2001 Thailandvisitor.com. All rights reserved.
International Visitor ( Thailand ) Co., Ltd. 145/5, Soi Tinnakorn, Din-Daeng Road, Din-Daeng, Bangkok 10400
Tel. ( 662 ) 245 3445, 245 4300 Fax : ( 662 ) 248 4560