ท่องเที่ยวต่างประเทศ
หนังสือเดินทาง
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
เช็คสายการบินต่างๆ
เตรียมตัวอย่างไร?
  เช็คสภาพอากาศ
  >>ยุโรป
  >>เอเซียใต้
  >>เอเซียเหนือ
  >>ออสเตรเลีย
  >>สหรัฐอเมริกา
  >>คานาดา
  >>อเมริกากลาง
  >>อเมริกาใต้
  >>แอฟริกา
  กระทรวงการต่างประเทศ
  สถานฑูตประเทศต่างๆ ทำVisa
  สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง
  สถานฑูต และกงสุลไทยในต่างประเทศ
  Links ท่องเที่ยวต่างประเทศ
แกลเลอรี่ต่างประเทศ
นิวซีแลนด์
  นครวัด
  หลวงพระบาง
  สวน Keukenhof /ฮอลแลนด์
  อินน์บรูค / ออสเตรีย
  ยอดเขาการ์มิช /เยอรมัน
  คุนหมิง
  สวิสเซอร์แลนด์
  แกลเลอรี่อื่นๆ

จังหวัด  น่าน              น่านดินแดนแห่งล้านนาตะวันออกซึ่งมีความเก่าแก่รุ่นเดียวกับกรุงสุโขทัย  มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันมารวมทั้งสิ้น  59  พระองค์  น่านมีชื่อเดิมว่า “นันทบุรี”  หรือ  “วรนคร”  สร้างขึ้นโดยพระยาภูคาในราวพุทธศตวรรษที่ 18  บริเวณที่ราบในเขตตำบลศิลาเพชรหรืออำเภอปัวในปัจจุบัน  ต่อมาในสมัยพระยาการเมืองได้รับพระบรมสารีริกธาตุมาจากกรุงสุโขทัย  ทรงเลือกดอยภูเพียงแช่แห้งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  พร้อมกับย้ายเมืองมาสร้างใหม่ที่บริเวณเชิงดอย  และในราวปี  .. 1911  แม่น้ำน่านได้เปลี่ยนทิศทางไหลจึงได้ย้ายเมืองอีกครั้งมาตั้งที่บ้านห้วยไค้ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน  ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองน่านปัจจุบัน

                        น่านมีพื้นที่  11,472,076  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ประมาณ  7  ล้านไร่เศษ  แบ่งการปกครองเป็น  14  อำเภอ  และ  1  กิ่งอำเภอ  ได้แก่  อำเภอเมือง  อำเภอเชียงกลาง  อำเภอแม่จริม  อำเภอนาน้อย  อำเภอปัว  อำเภอเวียงสา  อำเภอท่าวังผา  อำเภอทุ่งช้าง  อำเภอบ้านหลวง  อำเภอนาหมื่น  อำเภอสันติสุข  อำเภอบ่อเกลือ  อำเภอสองแคว  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  และกิ่งอำเภอภูเพียง  มีจำนวนประชากร  514,688

การเดินทาง

                    รถยนต์  จากกรุงเทพฯ  ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 32 มาจนถึงจังหวัดนครสวรรค์  จากนั้นใช้เส้นทาง 117  มาจนถึงจังหวัดพิษณุโลก และใช้เส้นทางหมายเลข 11  โดยจะผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์  และอำเภอเด่นชัย (จังหวัดแพร่)  จากเด่นชัยใช้ทางหลวงหมายเลข 101  ผ่านจังหวัดแพร่ไปจนถึงตัวจังหวัดน่าน  รวมระยะทางประมาณ  668  กิโลเมตร

                        รถโดยสาร>>  สถานีขนส่งสายเหนือ  ถนนกำแพงเพชร 2  (หมอชิต  2)  มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถโดยสารธรรมดา  และรถโดยสารปรับอากาศ  ไปจังหวัดน่านทุกวัน  ติดต่อ  บริษัท  ขนส่ง  จำกัด  โทร.  0-2537-8055   และมีบริษัทเอกชนหลายแห่งที่บริการเดินรถไปจังหวัดน่าน  ติดต่อ  แพร่ทัวร์  โทร.  0-2245-2369, 0-2245-1697 และ 0-2936-3720   สมบัติทัวร์ โทร. 0-2936-2495-6  และ (054) 710122   เชิดชัยทัวร์ โทร. (054) 710362 

                        รถไฟ>>  จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง)  ไปลงที่อำเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่  แล้วจึงต่อรถโดยสารประจำทางมาที่จังหวัดน่าน 142 กิโลเมตร  รายละเอียดติดต่อหน่วยบริการเดินทาง  การรถไฟแห่งประเทศไทย  โทร. 0-2223-7010, 0-2223-7020

                        เครื่องบิน>>  บริษัท  การบินไทย  (มหาชน)  จำกัด  มีเที่ยวบินไป – กลับ  ระหว่างกรุงเทพฯ – น่าน  สอบถามที่  โทร.  0-2280-0060, 0-2628-2000  หรือ  1566  สำนักงานน่าน  โทร.  (054) 710377

Links เวปไซด์ท้องถิ่น

http://www.nan.go.th

ท่องเที่ยวในประเทศ
ดำน้ำ
เที่ยวเขื่อน
ตกปลา
ล่องแพ
เดินป่า/อุทยานแห่งชาติ
กอล์ฟ
สวนสนุก/การแสดงโชว์
เทศกาล
ก า ร เ ดิ น ท า ง
เครื่องบิน
>การบินไทย
>พีบีแอร์
>บางกอกแอร์เวย์
>แอร์อันดามัน
>ภูเก็ตแอร์ไลน์
รถเมล์
รถ บขส.
รถไฟฟ้า
รถไฟ
เรือ
>เกาะเต่า
>เกาะพีพี เกาะลันตา ไร่เร
>หมู่เกาะสิมิลัน สุรินทร
>สมุย
>เกาะช้าง
[ หน้าแรก ] [ เกี่ยวกับเรา ] [ ลงโฆษณา ] [ ติดต่อเรา ]
Copyright © 2001 Thailandvisitor.com. All rights reserved.
International Visitor ( Thailand ) Co., Ltd. 145/5, Soi Tinnakorn, Din-Daeng Road, Din-Daeng, Bangkok 10400
Tel. ( 662 ) 245 3445, 245 4300 Fax : ( 662 ) 248 4560