ท่องเที่ยวต่างประเทศ
หนังสือเดินทาง
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
เช็คสายการบินต่างๆ
เตรียมตัวอย่างไร?
  เช็คสภาพอากาศ
  >>ยุโรป
  >>เอเซียใต้
  >>เอเซียเหนือ
  >>ออสเตรเลีย
  >>สหรัฐอเมริกา
  >>คานาดา
  >>อเมริกากลาง
  >>อเมริกาใต้
  >>แอฟริกา
  กระทรวงการต่างประเทศ
  สถานฑูตประเทศต่างๆ ทำVisa
  สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง
  สถานฑูต และกงสุลไทยในต่างประเทศ
  Links ท่องเที่ยวต่างประเทศ
แกลเลอรี่ต่างประเทศ
นิวซีแลนด์
  นครวัด
  หลวงพระบาง
  สวน Keukenhof /ฮอลแลนด์
  อินน์บรูค / ออสเตรีย
  ยอดเขาการ์มิช /เยอรมัน
  คุนหมิง
  สวิสเซอร์แลนด์
  แกลเลอรี่อื่นๆ

จังหวัด  นราธิวาส           นราธิวาส  เดิมเป็นเพียงหัวเมืองชายแดนภาคใต้  หนึ่งในเจ็ดหัวเมือง  อันได้แก่  ปัตตานี  หนองจิก  ยะหริ่ง  สายบุรี  ระแงะ  รามัน  ยะลา  ประชากรใช้ภาษามลายูพื้นเมืองเป็นภาษาพูด ส่วนภาษาเขียนเป็นภาษาอาหรับดัดแปลง  การอ่านเป็นภาษามลายูและโรมันมาเป็นภาษามายาวี ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม

                        ในขณะนั้น   นราธิวาสมีสภาพเป็นเพียงหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่า     “มะนาลอ”    เพราะตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางนราใกล้กับทะเล  มีการปกครองขึ้นกับเมืองสายบุรี  ครั้นต่อมาถูกโอนมาขึ้นกับเมืองระแงะ

                        .. 2449  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้รวมหัวเมืองทั้งหมดเป็นมณฑลเทศาภิบาล  เรียกว่า มณฑลปัตตานี  ในช่วงเวลานั้นทางราชการได้ย้านศาลาว่าการจากเมืองสายบุรีมาตั้งอยู่ที่บ้าน มะนาลอ   ด้วยเหตุที่ว่าบริเวณที่ตั้งของบ้านมะนาลอนั้นได้เจริญเป็นชุมชนใหญ่มีการค้าทั้งทางบกและทางทะเลคึกคักกว่าเมืองสายบุรี  ดังนั้น  จึงได้ลดฐานะเมืองระแงะและเมืองสายบุรีลงมาขึ้นกับเมืองมะนาลอแทน  จนกระทั่งถึงปี พ.. 2458 พระบาทสามเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเปลี่ยนชื่อเมืองมะนาลอเป็นนราธิวาส

ภูมิประเทศและการปกครอง

                        จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  4,475.43  ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหลมมลายู  ทิศเหนือจดจังหวัดปัตตานีและอ่าวไทย  ทิศตะวันออกจดอ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย  และทิศใต้จดประเทศมาเลเซีย  สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นป่าและภูเขาประมาณ  2/3  ของพื้นที่ทั้งหมด  พื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่ติดกับบริเวณอ่าวไทยและที่ราบลุ่ม แม่น้ำ 4 สาย คือ แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำบางนรา  แม่น้ำตากใบ  และแม่น้ำสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาสมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น  มีเพียง 2 ฤดู  คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน  ช่วงที่ฝนตกมากที่สุดคือ  ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม

                        จังหวัดนราธิวาส  แบ่งการปกครองออกเป็น 12  อำเภอ  คือ อำเภอเมือง อำเภอตากใบ อำเภอแว้ง อำเภอยี่งอ  อำเภอสุไหงโก-ลก  อำเภอสุไหงปาตี  อำเภอบาเจาะ  อำเภอระแงะ  อำเภอรือเสาะ  อำเภอศรีสาคร  อำเภอสุคิริน  และอำเภอจะแนะ

การเดินทาง

                        จังหวัดนราธิวาส อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ  ทางรถยนต์ 1,149 กิโลเมตร  และทางรถไฟประมาณ 1,116 กิโลเมตร  (สถานีตันหยงมัส)  การเดินทางสามารถไปได้สะดวกทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน

                        รถยนต์ จากหาดใหญ่สามารถเดืนทางไปจังหวัดนราธิวาสได้โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 43  (หาดใหญ่ – ปัตตานี)  แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่จังหวัดปัตตานีไปยังจังหวัดนราธิวาสโดยใช้ทางหลวงหมายเลข  42   (ปัตตานี – นราธิวาส)   อีกประมาณ 100 กิโลเมตร

                        รถโดยสารประจำทาง>> มีรถปรับอากาศของขนส่งและเอกชน บริการระหว่างกรุงเทพฯ – นราธิวาส ทุกวัน  จากสถานีขนส่งสายใต้  ถนนบรมราชชนนี  สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2435-1199

                        รถไฟ>> การรถไฟเปิดบริการรถด่วนและรถเร็วทุกวัน  มีรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง  ถึงสถานีตันหยงมัส  จังหวัดนราธิวาส  สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2223-7010 , 0-2223-7020

                        เครื่องบิน>> การบินไทยมีเที่ยวบินไปจังหวัดนราธิวาสทุกวัน   สอบถามรายละเอียดได้ที่  บริษัท  การบินไทย  จำกัด  โทร. 0-2280-0060  หรือที่  บริษัท  การบินไทย  จำกัด  จังหวัดนราธิวาส  โทร. (073) 511161 , 513091

Links เวปไซด์ท้องถิ่น

http://www.narathiwat.go.th

ท่องเที่ยวในประเทศ
ดำน้ำ
เที่ยวเขื่อน
ตกปลา
ล่องแพ
เดินป่า/อุทยานแห่งชาติ
กอล์ฟ
สวนสนุก/การแสดงโชว์
เทศกาล
ก า ร เ ดิ น ท า ง
เครื่องบิน
>การบินไทย
>พีบีแอร์
>บางกอกแอร์เวย์
>แอร์อันดามัน
>ภูเก็ตแอร์ไลน์
รถเมล์
รถ บขส.
รถไฟฟ้า
รถไฟ
เรือ
>เกาะเต่า
>เกาะพีพี เกาะลันตา ไร่เร
>หมู่เกาะสิมิลัน สุรินทร
>สมุย
>เกาะช้าง
[ หน้าแรก ] [ เกี่ยวกับเรา ] [ ลงโฆษณา ] [ ติดต่อเรา ]
Copyright © 2001 Thailandvisitor.com. All rights reserved.
International Visitor ( Thailand ) Co., Ltd. 145/5, Soi Tinnakorn, Din-Daeng Road, Din-Daeng, Bangkok 10400
Tel. ( 662 ) 245 3445, 245 4300 Fax : ( 662 ) 248 4560