ท่องเที่ยวต่างประเทศ
หนังสือเดินทาง
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
เช็คสายการบินต่างๆ
เตรียมตัวอย่างไร?
  เช็คสภาพอากาศ
  >>ยุโรป
  >>เอเซียใต้
  >>เอเซียเหนือ
  >>ออสเตรเลีย
  >>สหรัฐอเมริกา
  >>คานาดา
  >>อเมริกากลาง
  >>อเมริกาใต้
  >>แอฟริกา
  กระทรวงการต่างประเทศ
  สถานฑูตประเทศต่างๆ ทำVisa
  สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง
  สถานฑูต และกงสุลไทยในต่างประเทศ
  Links ท่องเที่ยวต่างประเทศ
แกลเลอรี่ต่างประเทศ
นิวซีแลนด์
  นครวัด
  หลวงพระบาง
  สวน Keukenhof /ฮอลแลนด์
  อินน์บรูค / ออสเตรีย
  ยอดเขาการ์มิช /เยอรมัน
  คุนหมิง
  สวิสเซอร์แลนด์
  แกลเลอรี่อื่นๆ

พัทลุง  เป็นเมืองเก่าแก่โบราณเมืองหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทยและเป็นเมืองแห่งเขาอกทะลุ  มีประวัติสันนิษฐานว่าพัทลุงเป็นเมืองที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศรีวิชัย  ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ที่เขาหัวแดง  ฝั่งตรงข้ามกับเมืองสงขลาในปัจจุบัน  แต่เนื่องจากมีภัยต่าง ๆ  มารบกวนทำให้ต้องย้ายเมืองไปตั้งอยู่ตามตำบลต่าง ๆ  หลายครั้ง

            ในรัชกาลพระรามาธิบดีที่ 1 (อู่ทอง)  แห่งกรุงศรีอยุธยา  “เมืองพัทลุง”  เป็นส่วนหนึ่งใน 15 หัวเมืองปักษ์ใต้ที่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเมืองนครศรีธรรมราช  ซึ่งมีฐานะเป็นเมืองพระยามหานคร  ขึ้นตรงกับกรุงศรีอยุธยาต่อมาใน พ.. 1927  เมื่อสมเด็จพระราเมศวรยกทัพไปตีเชียงใหม่ได้ชัยชนะจึงอพยพชาวภาคเหนือส่วนหนึ่งลงมาไว้ที่เมืองพัทลุง  ต่อมาในสมัยอยุธยาตอนปลายเมืองพัทลุงได้ย้ายไปตั้งที่ท่าเสม็ด  ปัจจุบันอยู่ในอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชและย้ายอีกครั้งมาตั้งที่ตำบลควนมะพร้าว  ในเขตอำเภอเมืองปัจจุบัน  ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชการที่ 1  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ได้โปรดฯ  ให้ยกเมืองพัทลุงขึ้นตรงต่อกลาโหมโดยมีฐานะเป็นเมืองชั้นโทและได้ย้ายเมืองไปอยู่ที่ปากน้ำลำป่า

            เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 5  ทรงปฏิรูปการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล  เมืองพัทลุงได้ถูกจัดให้ขึ้นกับมณฑลนครศรีธรรมราชจนกระทั่งถึงปี พ..2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 6  ได้โปรดเกล้าฯ  ให้ย้ายเมืองมาตั้งที่ตำบลคูหาสวรรค์ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันนี้  เมื่อได้ยกเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลในปี พ.. 2476  พัทลุงจึงได้มีฐานะเป็นจังหวัดตั้งแต่บัดนั้น

            จังหวัดพัทลุงตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของทะเลสาบสงขลาโดยอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 860 กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งสิ้น 3,424.473 ตารางกิโลเมตร  แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ  กับ 2 กิ่งอำเภอ  ได้แก่  อำเภอพัทลุง  อำเภอควนขนุน  อำเภอเขาชัยสน  อำเภอปากพะยูน  อำเภอกงหรา  อำเภอตะโหมด  อำเภอป่าบอน  อำเภอศรีบรรพต  กิ่งอำเภอบางแก้ว  และกิ่งอำเภอป่าพะยอม

การเดินทาง

          รถยนต์  จากกรุงเทพฯ  สามารถไปได้  3  เส้นทาง    คือ  เส้นทางแรกตามทางหลวงหมายเลข  4  ถึงชุมพร (สี่แยกปฐมพร)  แยกเข้าระนอง  พังงา  กระบี่  ตรัง  จนถึงพัทลุง  ระยะทางประมาณ 1,140 กิโลเมตร  หรือเส้นทางที่ 2  เมื่อมาถึงชุมพร  เข้าทางหลวงหมายเลข 41  จนถึงจังหวัดพัทลุง  ระยะทางประมาณ 840 กิโลเมตร  และเส้นทางที่ 3  เมื่อมาถึงชุมพรแล้ว  ผ่านสุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 403  จากนั้นจึงเข้าทางหลวงหมายเลข 41  ที่ชุมทางเขาชุมทอง  จนถึงพัทลุง

            รถไฟ>>  มีบริการรถไฟผ่านท้องที่อำเภอเมือง  อำเภอควนขนุน  อำเภอเขาชัยสน  อำเภอปากพะยูน  รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่  โทร. 0-2223 – 7010, 0-2223 – 7020

            รถโดยสารประจำทาง>>  บริษัท  ขนส่ง  จำกัด  เปิดบริการเดินรถระหว่างกรุงเทพฯ – พัทลุง  ทุกวัน  มีรถออกที่สถานีขนส่งสายใต้  ถนนบรมราชชนนี      ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  รถโดยสารธรรมดา  โทร. 0-2434–5557–8  รถโดยสารปรับอากาศ  โทร. 0-2435 – 1199, 0-2435 – 1200

            เครื่องบิน>>  บริษัท  การบินไทย  จำกัด  มีเที่ยวบินไปจังหวัดตรังและหาดใหญ่ทุกวัน  สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่  โทร. 0-2280 – 0060  หรือ  ที่การบินไทย  จังหวัดตรัง  โทร. (075) 245851 – 2, 243711, 233433

Links เวปไซด์ท้องถิ่น

http://www.patthalung.go.th

ท่องเที่ยวในประเทศ
ดำน้ำ
เที่ยวเขื่อน
ตกปลา
ล่องแพ
เดินป่า/อุทยานแห่งชาติ
กอล์ฟ
สวนสนุก/การแสดงโชว์
เทศกาล
ก า ร เ ดิ น ท า ง
เครื่องบิน
>การบินไทย
>พีบีแอร์
>บางกอกแอร์เวย์
>แอร์อันดามัน
>ภูเก็ตแอร์ไลน์
รถเมล์
รถ บขส.
รถไฟฟ้า
รถไฟ
เรือ
>เกาะเต่า
>เกาะพีพี เกาะลันตา ไร่เร
>หมู่เกาะสิมิลัน สุรินทร
>สมุย
>เกาะช้าง
[ หน้าแรก ] [ เกี่ยวกับเรา ] [ ลงโฆษณา ] [ ติดต่อเรา ]
Copyright © 2001 Thailandvisitor.com. All rights reserved.
International Visitor ( Thailand ) Co., Ltd. 145/5, Soi Tinnakorn, Din-Daeng Road, Din-Daeng, Bangkok 10400
Tel. ( 662 ) 245 3445, 245 4300 Fax : ( 662 ) 248 4560