ท่องเที่ยวต่างประเทศ
หนังสือเดินทาง
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
เช็คสายการบินต่างๆ
เตรียมตัวอย่างไร?
  เช็คสภาพอากาศ
  >>ยุโรป
  >>เอเซียใต้
  >>เอเซียเหนือ
  >>ออสเตรเลีย
  >>สหรัฐอเมริกา
  >>คานาดา
  >>อเมริกากลาง
  >>อเมริกาใต้
  >>แอฟริกา
  กระทรวงการต่างประเทศ
  สถานฑูตประเทศต่างๆ ทำVisa
  สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง
  สถานฑูต และกงสุลไทยในต่างประเทศ
  Links ท่องเที่ยวต่างประเทศ
แกลเลอรี่ต่างประเทศ
นิวซีแลนด์
  นครวัด
  หลวงพระบาง
  สวน Keukenhof /ฮอลแลนด์
  อินน์บรูค / ออสเตรีย
  ยอดเขาการ์มิช /เยอรมัน
  คุนหมิง
  สวิสเซอร์แลนด์
  แกลเลอรี่อื่นๆ

ปัตตานีเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้สุดติดกับทะเลจีนใต้  หรืออ่าวไทย  มีพื้นที่ประมาณ  2,052.35  ตารางกิโลเมตร  และเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับ 2  ของภาคใต้  รองลงมาจากจังหวัดภูเก็ต  ภูเขาที่สำคัญได้แก่  ภูเขาทรายขาว  ซึ่งอยู่ในเทือกเขาสันกาลาคีรี  มีแม่น้ำที่สำคัญ  2  สาย  คือ  แม่น้ำปัตตานี  และแม่น้ำสายบุรี  ภูมิอากาศอบอุ่นตลอดปีฤดูกาลมี  2  ฤดู  คือ  ฤดูร้อน  และฤดูฝน  โดยฝนจะตกชุกในระหว่างเดือนธันวาคม – มกราคม

            ในอดีตจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก  เป็นเมืองเก่าแก่ที่ยิ่งใหญ่  เคยมีฐานะเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรลังกาสุกะ  ซึ่งเป็นรัฐอิสระของชาวไทยพุทธในพุทธศตวรรษที่ 7  มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส  กลันตัน  และตรังกานูในมาเลเซียปัจจุบัน    ยังมีซากเมืองเก่าของปัตตานีในยุคนั้นปรากฎให้เห็นที่อำเภอยะรังในปัจจุบัน  และจากการที่มีพื้นที่เป็นป่าเขาและมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลเป็นระยะทางยาวประมาณ  170  กิโลเมตร  จึงเป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางการปกครอง  การค้า  และวัฒนธรรม  มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวหลายด้าน  ทั้งด้านธรรมชาติ  โบราณสถานทางประวัติศาสตร์และด้านประเพณีวัฒนธรรม

            ปัตตานีแบ่งการปกครองออกเป็น  12  อำเภอ    ได้แก่   อำเภอเมือง  อำเภอสายบุรี  อำเภอโคกโพธิ์  อำเภอยะหริ่ง  อำเภอปะนาเระ  อำเภอมายอ  อำเภอหนองจิก  อำเภอยะรัง  อำเภอไม้แก่น  อำเภอทุ่งยางแดง  อำเภอกะพ้อและอำเภอแม่ลาน

การเดินทาง

          รถยนต์  ปัตตานีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ  ประมาณ 1,055 กิโลเมตร   สามารถใช้เส้นทางหมายเลข 35 (ธนบุรี – ปากท่อ)  ระยะทาง  90  กิโลเมตร  แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4  จนถึงจังหวัดชุมพร  รวมระยะทางประมาณ 460 กิโลเมตร   แล้วเดินทางต่อโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 41 หรือ 42 ผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  สงขลา  ผ่านปากน้ำเทพา  เข้าสู่จังหวัดปัตตานี  รวมระยะทางอีก  505  กิโลเมตร

            รถไฟ>>  จากสถานีรถไฟหัวลำโพง  มีขบวนรถด่วนและรถเร็วบริการถึงสถานีปัตตานีทุกวัน  สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร. 0-2223 – 7010, 0-2223 – 7020

            จากสถานีปัตตานี   จะมีรถโดยสารประจำทางและรถแท๊กซี่บริการระหว่างอำเภอโคกโพธิ์ – อำเภอเมือง  ระยะทางประมาณ  29  กิโลเมตร

          รถโดยสารประจำทาง>>  มีรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศของ บขส. และของเอกชน  ออกจากสถานีขนส่งสายใต้  ถนนบรมราชชนนี  ไปจังหวัดปัตตานีทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่  0-2435–1199 (รถปรับอากาศ),

0-2434 – 5557 – 8 (รถธรรมดา)

            เครื่องบิน>>  การบินไทย  ไม่มีเที่ยวบินตรงไปจังหวัดปัตตานี  นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการของการบินไทย  ระหว่างกรุงเทพฯ – หาดใหญ่  และต่อรถโดยสารประจำทางหรือรถแท๊กซี่จากหาดใหญ่  ปัตตานี  ระยะทาง  ประมาณ104  กิโลเมตร   ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1.30  ชั่วโมง   สอบถามเที่ยวบินได้ที่   บริษัท  การบินไทย  จำกัด   โทร. 0-2280 - 0060

Links เวปไซด์ท้องถิ่น

http://www.pattani.go.th

ท่องเที่ยวในประเทศ
ดำน้ำ
เที่ยวเขื่อน
ตกปลา
ล่องแพ
เดินป่า/อุทยานแห่งชาติ
กอล์ฟ
สวนสนุก/การแสดงโชว์
เทศกาล
ก า ร เ ดิ น ท า ง
เครื่องบิน
>การบินไทย
>พีบีแอร์
>บางกอกแอร์เวย์
>แอร์อันดามัน
>ภูเก็ตแอร์ไลน์
รถเมล์
รถ บขส.
รถไฟฟ้า
รถไฟ
เรือ
>เกาะเต่า
>เกาะพีพี เกาะลันตา ไร่เร
>หมู่เกาะสิมิลัน สุรินทร
>สมุย
>เกาะช้าง
[ หน้าแรก ] [ เกี่ยวกับเรา ] [ ลงโฆษณา ] [ ติดต่อเรา ]
Copyright © 2001 Thailandvisitor.com. All rights reserved.
International Visitor ( Thailand ) Co., Ltd. 145/5, Soi Tinnakorn, Din-Daeng Road, Din-Daeng, Bangkok 10400
Tel. ( 662 ) 245 3445, 245 4300 Fax : ( 662 ) 248 4560