ท่องเที่ยวต่างประเทศ
หนังสือเดินทาง
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
เช็คสายการบินต่างๆ
เตรียมตัวอย่างไร?
  เช็คสภาพอากาศ
  >>ยุโรป
  >>เอเซียใต้
  >>เอเซียเหนือ
  >>ออสเตรเลีย
  >>สหรัฐอเมริกา
  >>คานาดา
  >>อเมริกากลาง
  >>อเมริกาใต้
  >>แอฟริกา
  กระทรวงการต่างประเทศ
  สถานฑูตประเทศต่างๆ ทำVisa
  สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง
  สถานฑูต และกงสุลไทยในต่างประเทศ
  Links ท่องเที่ยวต่างประเทศ
แกลเลอรี่ต่างประเทศ
นิวซีแลนด์
  นครวัด
  หลวงพระบาง
  สวน Keukenhof /ฮอลแลนด์
  อินน์บรูค / ออสเตรีย
  ยอดเขาการ์มิช /เยอรมัน
  คุนหมิง
  สวิสเซอร์แลนด์
  แกลเลอรี่อื่นๆ

เพชรบุรี   เป็นจังหวัดในภาคกลางที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอ่าวไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ  เป็นระยะทาง 123 กิโลเมตร  เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน  โดยมีชื่อปรากฎอยู่ในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งสมัยสุโขทัยและมีหลักฐานทางโบราณคดี  ซึ่งมีอายุย้อนไปถึงสมัยขอมและสมัยทวารวดีทั้งยังเคยเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญชั้นเมืองลูกหลวงในสมัยอยุธยา

          เพชรบุรีมีพื้นที่  6,255.138  ตารางกิโลเมตร  สภาพภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันตกเป็นป่าเขาสลับซับซ้อน  มีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างไทยกับสหภาพพม่า  เฉพาะในเขตจังหวัดเพชรบุรีมีความยาวประมาณ  120  กิโลเมตร  ส่วนทางด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบไปจนจดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยซึ่งมีความยาวจากเหนือจดใต้  ประมาณ  80  กิโลเมตร  พื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน  3  สาย  ได้แก่  แม่น้ำเพชรบุรีมีความยาวตลอดสาย 227 กิโลเมตร  แม่น้ำบางกลอย  มีความยาว  44  กิโลเมตร  และแม่น้ำบางตะบูน  มีความยาว  18  กิโลเมตร

          ประชากรจังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักมีการทำนา  สวนผลไม้  ทำน้ำตาลโตนด  เลี้ยงสัตว์  และทำการประมง

 การปกครอง

          จังหวัดเพชรบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น  8  อำเภอ  คืออำเภอเมือง  อำเภอเขาย้อย  อำเภอหนองหญ้าปล้อง  อำเภอบ้านแหลม  อำเภอบ้านลาด  อำเภอท่ายาง  อำเภอแก่งกระจาน  และอำเภอชะอำ

 การเดินทาง

          รถยนต์  ทางที่สะดวกและใกล้ที่สุดคือ  จากกรุงเทพฯ  ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (สายธนบุรี – ปากท่อ)  ผ่านสมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  และอำเภอปากท่อ  แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 4  ไปจังหวัดเพชรบุรี  รวมระยะทางประมาณ 123  กิโลเมตร  หรือจากกรุงเทพฯ  เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 4  ผ่านครปฐม  ราชบุรี  ไปยังเพชรบุรี  เป็นระยะทาง 166  กิโลเมตร

          รถโดยสารประจำทาง>>  จากสถานีขนส่งสายใต้  กรุงเทพฯ  ไปเพชรบุรีใช้เวลาประมาณ  2  ชั่วโมงครึ่ง  รถโดยสารธรรมดาออกทุก  25  นาที  ติดต่อ  บริษัท  ขนส่ง  จำกัด  โทร. 0-2434–5557–8  รถปรับอากาศ  ออกทุก 45 นาที  ติดต่อเพชรบุรีทัวร์  โทร. 0-2435–7408  นอกจากนี้ยังสามารถโดยสารรถประจำทางสายใต้หลายสายที่วิ่งผ่านเพชรบุรี  เช่น  สายกรุงเทพฯ – ชุมพร  สายกรุงเทพฯ – หัวหิน  เป็นต้น

          รถไฟ>>  จากกรุงเทพฯ  มีรถไฟไปเพชรบุรีและชะอ่ำทุกวัน  รถไฟออกจากสถานีกรุงเทพฯ (สถานีหัวลำโพง)  รายละเอียดติดต่อหน่วยบริการเดินทาง  โทร. 0-2223-7010, 0-2223-7020  และออกจากสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย)  ทุกวัน  รายละเอียดติดต่อ โทร. 0-2411-3102

          เครื่องบิน>>  บริษัท  การบินกรุงเทพ  จำกัด  (บางกอกแอร์เวย์)  มีบริการเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ – หัวหินทุกวัน  จากสนามบินหัวหินแต่รถไปชะอำ  ระยะทาง  30  กิโลเมตร  ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร. 0-2229-3456-63

Links เวปไซด์ท้องถิ่น

http://www.phetchaburi.go.th

ท่องเที่ยวในประเทศ
ดำน้ำ
เที่ยวเขื่อน
ตกปลา
ล่องแพ
เดินป่า/อุทยานแห่งชาติ
กอล์ฟ
สวนสนุก/การแสดงโชว์
เทศกาล
ก า ร เ ดิ น ท า ง
เครื่องบิน
>การบินไทย
>พีบีแอร์
>บางกอกแอร์เวย์
>แอร์อันดามัน
>ภูเก็ตแอร์ไลน์
รถเมล์
รถ บขส.
รถไฟฟ้า
รถไฟ
เรือ
>เกาะเต่า
>เกาะพีพี เกาะลันตา ไร่เร
>หมู่เกาะสิมิลัน สุรินทร
>สมุย
>เกาะช้าง
[ หน้าแรก ] [ เกี่ยวกับเรา ] [ ลงโฆษณา ] [ ติดต่อเรา ]
Copyright © 2001 Thailandvisitor.com. All rights reserved.
International Visitor ( Thailand ) Co., Ltd. 145/5, Soi Tinnakorn, Din-Daeng Road, Din-Daeng, Bangkok 10400
Tel. ( 662 ) 245 3445, 245 4300 Fax : ( 662 ) 248 4560