ท่องเที่ยวต่างประเทศ
หนังสือเดินทาง
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
เช็คสายการบินต่างๆ
เตรียมตัวอย่างไร?
  เช็คสภาพอากาศ
  >>ยุโรป
  >>เอเซียใต้
  >>เอเซียเหนือ
  >>ออสเตรเลีย
  >>สหรัฐอเมริกา
  >>คานาดา
  >>อเมริกากลาง
  >>อเมริกาใต้
  >>แอฟริกา
  กระทรวงการต่างประเทศ
  สถานฑูตประเทศต่างๆ ทำVisa
  สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง
  สถานฑูต และกงสุลไทยในต่างประเทศ
  Links ท่องเที่ยวต่างประเทศ
แกลเลอรี่ต่างประเทศ
นิวซีแลนด์
  นครวัด
  หลวงพระบาง
  สวน Keukenhof /ฮอลแลนด์
  อินน์บรูค / ออสเตรีย
  ยอดเขาการ์มิช /เยอรมัน
  คุนหมิง
  สวิสเซอร์แลนด์
  แกลเลอรี่อื่นๆ

อุบลราชธานีเป็นจังวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศ ประมาณ 20,312 ตารางกิโลเมตร ด้านเหนือติดต่อกับจังหวัดมุกดาหาร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต้ติดต่อกับกัมพูชาประชาธิไปไตย ตามแนวเทือกเขาบรรทัด ทิศตะวันออกจดแม่น้ำโขง และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศตะวันตกจดจังหวัดยโสธร และจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดอุบลราชธานีแบ่งการปกครองออกเป็น 22 อำเภอ กับ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอวารินชำราบ อำเภอเดชอุดม อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย อำเภอน้ำยืน อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอตระการพืชผล อำเภอเขมราฐ อำเภอชานุมาน อำเภออำนาจเจริญ อำเภอพนา อำเภอหัวตะพาน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอเขื่องใน อำเภอข้าวปุ้น อำเภอเสนางคนิคม อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอตาลสุม อำเภอสำโรง อำเภอศิรินธร กิ่งอำเธอลืออำนาจ และกิ่งอำเภอดอนมดแดง

ดินแดนแถบนี้ได้มีชนชาติ ข่า ส่วย อพยพมาจากรุงศรีสัตนาคนหุต อาศัยอยู่มาตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้นในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงคิดจะรวบรวมผู้คนที่แตกกระจัดกระจายจากภัยสงครามให้มาอยู่เป็นกลุ่มก้อน ดังนั้นถ้าใครสามารถรวบรวมผู้คนได้มากและอยู่กันอย่างมั่นคงก็จะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมือง ด้วยเหตุนี้ในปี พ.ศ. 2329 ท้าวคำผง ซึ่งได้รวบรวมผู้คนอพยพมาตั้งหลักแหล่งทำกินอยู่ ณ บริเวณห้วยแจระแม อันเป็นที่ราบริมแม่น้ำมูล และต่อมาภายหลังมีความชอบจากการนำกำลังเข้าช่วยกองทัพไทยตีเมืองนครจำปาศักดิ์ จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านแจระแมเป็นเมืองอุบลราชธานี และแต่งตั้งให้ท้าวคำผงเป็นพระปทุมวรราชสุริยวงศ์เจ้าเมือง ภายหลังได้ย้ายเมืองมาตั้งใหม่ที่ “ดงอู่ผึ้ง” อันเป็นที่ตั้งจังหวัดในปัจจุบัน โดยมีเมืองเทียบเท่าชั้นจัตวาขึ้นอยู่รวม 7 เมือง

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ก่อนจัดการปกครองแบบเทศาภิบาล เมืองอุบลราชธานีถูกรวมอยู่ในบริเวณหัวเมืองลาวกาว ต่อมาในปี พ.ศ.2442 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเมืองอุบลราชธานีเป็นที่ตั้งมณฑล และเปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2443 เป็นมณฑลอีสาน

ในปี พ.ศ.2468 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ จึงลดฐานะมณฑลอุบลราชธานีลงเป็นเพียงจังหวัดของมณฑลนครราชสีมา จนกระทั่งยุบเลิกมณฑลในปี พ.ศ. 2476 จึงกลางเป็นจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่นั้นมา

การเดินทาง
การคมนาคมของจังหวัดอุบลราชธานีสะดวกสบายทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และทางอากาศ

1. ทางรถยนต์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) และทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 24 (โชคชัย-เดชอุดม) ไปจนสุดสาย รวมระยะทาง 629 กิโลเมตร

2. รถโดยสารประจำทาง>> มีทั้งธรรมดา และปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (ตลาดหมอชิต) วันละหลายเที่ยว รายละเอียด สอบถามได้ที่ โทร. 0-2271-0101-5 (รถธรรมดา) และ โทร. 0-2279-4484-7 (รถปรับอากาศ) สหมิตรทัวร์ โทร. 0-2282-5271 ศรีอุบลทัวร์ โทร. 0-2271-2985 นครชัยทัวร์ โทร. 0-2271-2995 บริษัท 25 น. จำกัด โทร. 0-2271-2985 บริษัท จิตรสวัสดิ์ จำกัด โทร. 0-2278-0769

3. รถไฟ>> มีรถด่วน และรถเร็ว กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ทุกวัน และยังมีรถธรรมดาจากนครราชสีมา-อุบลราชธานี และสุรินทร์ อุบลราชธานี อีกด้วย รายละเอียดสอบถามได้ที่หน่วยบริการเดินทาง โทร. 0-2223-7010, 223-7020

4. เครื่องบิน>> บริษัทการบินไทย จำกัด มีเครื่องรับส่งผู้โดยสาร และพัสดุภัณฑ์ ระหว่างกรุงเทพฯ-อุบราชธานี ทุกวัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทการบินไทย จำกัด ถ.หลานหลวง กรุงเทพฯ โทร. 0-2280-0070, 280-0080 อุบลราชธานี โทร. (045) 254-431 หรือที่ตัวแทนจำหน่ายในโรงแรมบดินทร์ อุบลราชธานี โทร. (045) 255-777

Links เวปไซด์ท้องถิ่น

http://www.ubonratchathani.go.th

http://www.ubonclick.com

ท่องเที่ยวในประเทศ
ดำน้ำ
เที่ยวเขื่อน
ตกปลา
ล่องแพ
เดินป่า/อุทยานแห่งชาติ
กอล์ฟ
สวนสนุก/การแสดงโชว์
เทศกาล
ก า ร เ ดิ น ท า ง
เครื่องบิน
>การบินไทย
>พีบีแอร์
>บางกอกแอร์เวย์
>แอร์อันดามัน
>ภูเก็ตแอร์ไลน์
รถเมล์
รถ บขส.
รถไฟฟ้า
รถไฟ
เรือ
>เกาะเต่า
>เกาะพีพี เกาะลันตา ไร่เร
>หมู่เกาะสิมิลัน สุรินทร
>สมุย
>เกาะช้าง
[ หน้าแรก ] [ เกี่ยวกับเรา ] [ ลงโฆษณา ] [ ติดต่อเรา ]
Copyright © 2001 Thailandvisitor.com. All rights reserved.
International Visitor ( Thailand ) Co., Ltd. 145/5, Soi Tinnakorn, Din-Daeng Road, Din-Daeng, Bangkok 10400
Tel. ( 662 ) 245 3445, 245 4300 Fax : ( 662 ) 248 4560