ท่องเที่ยวต่างประเทศ
หนังสือเดินทาง
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
เช็คสายการบินต่างๆ
เตรียมตัวอย่างไร?
  เช็คสภาพอากาศ
  >>ยุโรป
  >>เอเซียใต้
  >>เอเซียเหนือ
  >>ออสเตรเลีย
  >>สหรัฐอเมริกา
  >>คานาดา
  >>อเมริกากลาง
  >>อเมริกาใต้
  >>แอฟริกา
  กระทรวงการต่างประเทศ
  สถานฑูตประเทศต่างๆ ทำVisa
  สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง
  สถานฑูต และกงสุลไทยในต่างประเทศ
  Links ท่องเที่ยวต่างประเทศ
แกลเลอรี่ต่างประเทศ
นิวซีแลนด์
  นครวัด
  หลวงพระบาง
  สวน Keukenhof /ฮอลแลนด์
  อินน์บรูค / ออสเตรีย
  ยอดเขาการ์มิช /เยอรมัน
  คุนหมิง
  สวิสเซอร์แลนด์
  แกลเลอรี่อื่นๆ

จังหวัดยะลา  แต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดปัตตานี  ซึ่งเป็นเมืองขึ้นอยู่กับราชอาณาจักรไทยครั้งสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีในปี พ.. 2310  หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าแล้ว  บรรดาหัวเมืองต่างๆ  ในบริเวณแถบนี้ต่างก็ประกาศตัวเป็นอิสระ   ครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ได้รับสั่งให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาท    เสด็จยกทัพหลวงไปปราบ  และตีเมืองปัตตานีเป็น  7  หัวเมือง  คือ  เมืองปัตตานี  เมืองสายบุรี  เมืองหนองจิก  เมืองยะหริ่ง  เมืองระแงะ  เมืองรามัน  และเมืองยะลา  สำหรับเมืองยะลานั้น  มีต่วนยาลอ  เป็นพระยาลอ  และได้มีการเปลี่ยนเจ้าเมืองกันหลายครั้ง  จังหวัดยะลาจึงได้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย  ก่อนที่จะมีการประกาศยกเลิกมณฑล  ตาม พ...  ว่าด้วยระเบียบแห่งราชอาณาจักรสยามในปี พ.. 2476

            จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย  มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดสงขลา  ปัตตานี  นราธิวาส  และประเทศมาเลเซีย  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้  และเป็นจังหวัดเดียวใน 14 จังหวัดภาคใต้ที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเลยะลาแบ่งการปกครองเป็น  6  อำเภอ  และ 2 กิ่งอำเภอ  คือ  อำเภอเมือง  อำเภอเบตง  อำเภอบันนังสตา  อำเภอยะหา  อำเภอรามัน  อำเภอธารโต  กิ่งอำเภอกาบัง  และกิ่งอำเภอกรงปินัง

การเดินทาง

          รถยนต์  ยะลาอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ  1,084  กิโลเมตร  ผ่านชุมพร – สุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช – สงขลา – ปัตตานี –  ยะลา

            รถไฟ>>     การรถไฟมีบริการรถด่วนและรถเร็ว   กรุงเทพฯ – ยะลา   ทุกวัน    สอบถามรายละเอียดได้ที่     โทร. 223 – 7010, 223 – 7020

            รถโดยสารประจำทาง>>  มีรถปรับอากาศของขนส่งและเอกชนบริการระหว่าง  กรุงเทพฯ – ยะลา  ทุกวัน  จากสถานีขนส่งสายใต้  ถนนบรมราชชนนี  สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร. 434 – 5557 – 8 (รถธรรมดา) และ 435 – 1199 (รถปรับอากาศ)

           เครื่องบิน>>  การบินไทยไม่มีเครื่องบินบินตรงไปจังหวัดยะลา  แต่สามารถขึ้นเครื่องบินระหว่างกรุงเทพฯ – หาดใหญ่  และเดินทางต่อไปยังจังหวัดยะลาโดยรถไฟ  รถประจำทาง  รถแท็กซี่  และรถตู้ปรับอากาศ  สอบถามรายละเอียดได้ที่  บริษัท การบินไทย จำกัด   โทร. 280 – 0060

Links เวปไซด์ท้องถิ่น

http://www.yala.go.th

http://www.yalaonline.com

ท่องเที่ยวในประเทศ
ดำน้ำ
เที่ยวเขื่อน
ตกปลา
ล่องแพ
เดินป่า/อุทยานแห่งชาติ
กอล์ฟ
สวนสนุก/การแสดงโชว์
เทศกาล
ก า ร เ ดิ น ท า ง
เครื่องบิน
>การบินไทย
>พีบีแอร์
>บางกอกแอร์เวย์
>แอร์อันดามัน
>ภูเก็ตแอร์ไลน์
รถเมล์
รถ บขส.
รถไฟฟ้า
รถไฟ
เรือ
>เกาะเต่า
>เกาะพีพี เกาะลันตา ไร่เร
>หมู่เกาะสิมิลัน สุรินทร
>สมุย
>เกาะช้าง
[ หน้าแรก ] [ เกี่ยวกับเรา ] [ ลงโฆษณา ] [ ติดต่อเรา ]
Copyright © 2001 Thailandvisitor.com. All rights reserved.
International Visitor ( Thailand ) Co., Ltd. 145/5, Soi Tinnakorn, Din-Daeng Road, Din-Daeng, Bangkok 10400
Tel. ( 662 ) 245 3445, 245 4300 Fax : ( 662 ) 248 4560